podpora Evropské unie

eu-operacni-program
Operační program Zaměstnanost
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013214
Název projektu: AQM s.r.o. - vzdělávání zaměstnanců II.
Informace o projektu:


Firma AQM s.r.o. pro své zaměstnance připravila tento projekt, který řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovednosti a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců a potřebami zaměstnavatele.

Projekt poběží 24 měsíců. Po tuto dobu bude probíhat školení v oblastech:
- obecné IT,
- měkké a manažerské dovednosti,
- technické a jiné odborné vzdělávání,
- účetní, ekonomické a právní kurzy.

Inovace a výzkum představují pro naší společnost nezbytné aktivity pro hledání nových na trhu. Cílem pak je přinášet našim zákazníkům výjimečné produkty té nejvyšší kvality. V současné době naše společnost realizuje několik projektů za poskytnutí finanční podpory od Evropské unie.

projekty-2projekty-1