eu-operacni-program
květen 2021

Otevíráme celotýdenní prodejnu Cash and Carry s pivem a nealko nápojů.

PROJEKTY

Název projektu: Inovativní využití listí ovocných stromů pro nápoje
zdravé výživy s vysokou biologickou dostupností účinných látek
Číslo projektu: FW10010515

Cílem projektu je recyklace doposud nevyužívaného zemědělského materiálu
pro vývoj funkčních nápojů se zdravotními benefity. Nápoje jsou
postaveny na bázi jabloňového a hrušňového listí, které jsou bohatým
zdrojem antioxidantů - především fenolických látek, jejíž koncentrace je
mnohonásobně vyšší než plody. Pro zvýšení biologické dostupnosti a
rozšíření spektra zdravotních účinků je projekt doplněn o fermentaci
molekul z listí.

Hlavními výsledky projektu budou prototyp finálního produktu a ověřená
technologie jeho výroby, chráněné užitným vzorem. Dílčími výsledky pak
budou tři funkční vzorky, které budou sloužit pro další výzkum a vývoj.
Projekt je spolufinancován prostřednictvím Technologické agentury ČR v
rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a
odolnost.

.

eu-operacni-programtacr_1